Kamenovo i Pržno
Budva i Sveti Nikola
Sveti Stefan i Milocer
Investicioni projekti
HOME   |       M O N T E N E G R O |   INVESTICIONI PROJEKTI   |   LOKALITET   |    
Početak
HOME > LOKALITET
Kamenovo i Pržno
Kamenovo i Pržno
Sveti Stefan i Miločer
Sveti Stefan i Miločer
Budva i Sveti Nikola
Budva i Sveti Nikola
DOKUMENTACIJA
- KO Sveti Stefan: Listovi nepokretnosti 121 i 448
- Predmeri i predračuni radova
- Tehnički uslovi za izvodjenje radova
- DUP Pržno-Kamenovo II za deo Kamenovo-Vrijesno
LOKALITET
Kamenovo i Pržno
Sveti Stefan i Miločer
Budva i Sveti Nikola
INVESTICIONI PROJEKTI
Casa Merak
Merak Apartments
Villa Merak
Villa Torrente
Villa Torrente Superiore
TC Kamenovo
Villa Vista
Bellavista Garden
Una Bellavista